Jarno Trulli - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
2011
GP Brazylii 2011 Lotus-Renault T128 - 19 18 - 20 18 19
GP Abu Zabi 2011 Lotus-Renault T128 19 19 24 - 19 18 19
GP Indii 2011 Lotus-Renault T128 18 17 19 - 20 19 19
GP Korei Płd. 2011 Lotus-Renault T128 - 20 20 - 20 17 17
GP Japonii 2011 Lotus-Renault T128 19 23 19 - 19 19 18
GP Singapuru 2011 Lotus-Renault T128 19 20 22 - 20 - 20
GP Włoch 2011 Lotus-Renault T128 - 18 19 - 19 14 15
GP Belgii 2011 Lotus-Renault T128 13 18 18 - 19 14 17
GP Węgier 2011 Lotus-Renault T128 20 19 19 - 20 - -
GP W.Brytanii 2011 Lotus-Renault T128 19 21 20 - 21 - 23
GP Europy 2011 Lotus-Renault T128 - 19 20 - 20 20 20
GP Kanady 2011 Lotus-Renault T128 18 16 19 - 19 16 14
GP Monaco 2011 Lotus-Renault T128 18 19 21 - 19 13 19
GP Hiszpanii 2011 Lotus-Renault T128 23 20 19 - 18 18 20
GP Turcji 2011 Lotus-Renault T128 15 17 20 - 19 18 20
GP Chin 2011 Lotus-Renault T128 - 19 20 - 20 19 14
GP Malezji 2011 Lotus-Renault T128 16 20 20 - 20 - 18
GP Australii 2011 Lotus-Renault T128 - 20 19 - 20 13 16
2010
GP Abu Zabi 2010 Lotus-Cosworth T127 20 21 20 - 19 21 18
GP Brazylii 2010 Lotus-Cosworth T127 19 19 19 - 20 19 21
GP Korei Płd. 2010 Lotus-Cosworth T127 24 20 19 - 19 - 24
GP Japonii 2010 Lotus-Cosworth T127 21 20 20 - 19 13 15
GP Singapuru 2010 Lotus-Cosworth T127 - 22 22 - 21 - 21
GP Włoch 2010 Lotus-Cosworth T127 19 19 19 - 18 - 21
GP Belgii 2010 Lotus-Cosworth T127 21 20 19 - 18 19 18
GP Węgier 2010 Lotus-Cosworth T127 19 19 20 - 21 15 17
GP Niemiec 2010 Lotus-Cosworth T127 15 20 19 - 18 - 23
GP W.Brytanii 2010 Lotus-Cosworth T127 - 24 21 - 21 16 20
GP Europy 2010 Lotus-Cosworth T127 22 20 20 - 19 21 18
GP Kanady 2010 Lotus-Cosworth T127 21 22 19 - 20 - 19
GP Turcji 2010 Lotus-Cosworth T127 20 21 18 - 19 - 23
GP Monaco 2010 Lotus-Cosworth T127 21 21 20 - 19 15 18
GP Hiszpanii 2010 Lotus-Cosworth T127 19 19 19 - 19 17 18
GP Chin 2010 Lotus-Cosworth T127 18 18 22 - 20 - 19
GP Malezji 2010 Lotus-Cosworth T127 19 18 20 - 18 17 20
GP Australii 2010 Lotus-Cosworth T127 19 20 20 - 20 - -
GP Bahrajnu 2010 Lotus-Cosworth T127 21 19 21 - 20 17 18
2009
GP Abu Zabi 2009 Toyota TF109 10 14 7 - 6 7 8
GP Brazylii 2009 Toyota TF109 11 6 8 - 4 - -
GP Japonii 2009 Toyota TF109 13 8 1 - 2 2 4
GP Singapuru 2009 Toyota TF109 16 13 10 - 15 12 9
GP Włoch 2009 Toyota TF109 19 13 13 - 11 14 13
GP Belgii 2009 Toyota TF109 1 7 2 - 2 - 16
GP Europy 2009 Toyota TF109 18 12 9 - 18 13 15
GP Węgier 2009 Toyota TF109 6 8 12 - 12 8 13
GP Niemiec 2009 Toyota TF109 4 5 7 - 14 17 2
GP W.Brytanii 2009 Toyota TF109 7 8 3 - 4 7 9
GP Turcji 2009 Toyota TF109 3 6 2 - 5 4 4
GP Monaco 2009 Toyota TF109 20 14 20 - 19 13 11
GP Hiszpanii 2009 Toyota TF109 2 19 6 - 7 - -
GP Bahrajnu 2009 Toyota TF109 15 3 9 - 1 3 1
GP Chin 2009 Toyota TF109 6 6 2 - 6 - 20
GP Malezji 2009 Toyota TF109 11 12 4 - 2 4 3
GP Australii 2009 Toyota TF109 12 3 2 - 20 3 10
2008
GP Brazylii 2008 Toyota TF108 11 3 10 - 2 8 5
GP Chin 2008 Toyota TF108 18 4 5 - 9 - 20
GP Japonii 2008 Toyota TF108 15 10 13 - 7 5 9
GP Singapuru 2008 Toyota TF108 19 19 16 - 11 - 7
GP Włoch 2008 Toyota TF108 8 19 4 - 7 13 15
GP Belgii 2008 Toyota TF108 14 9 11 - 11 16 14
GP Europy 2008 Toyota TF108 12 15 20 - 7 5 12
GP Węgier 2008 Toyota TF108 10 9 14 - 9 7 5
GP Niemiec 2008 Toyota TF108 17 12 6 - 4 9 12
GP W.Brytanii 2008 Toyota TF108 15 20 14 - 14 7 13
GP Francji 2008 Toyota TF108 7 12 6 - 5 3 7
GP Kanady 2008 Toyota TF108 14 10 6 - 14 6 15
GP Monaco 2008 Toyota TF108 16 17 17 - 8 13 12
GP Turcji 2008 Toyota TF108 11 7 6 - 8 10 11
GP Hiszpanii 2008 Toyota TF108 14 14 5 - 8 8 10
GP Bahrajnu 2008 Toyota TF108 8 14 4 - 7 6 7
GP Malezji 2008 Toyota TF108 10 6 4 - 5 4 8
GP Australii 2008 Toyota TF108 10 7 10 - 6 - 10
2007
GP Brazylii 2007 Toyota TF107 9 16 5 - 8 8 8
GP Chin 2007 Toyota TF107 7 5 14 - 13 13 14
GP Japonii 2007 Toyota TF107 8 4 3 - 14 13 21
GP Belgii 2007 Toyota TF107 8 5 6 - 9 11 7
GP Włoch 2007 Toyota TF107 10 11 8 - 9 11 10
GP Turcji 2007 Toyota TF107 10 4 14 - 9 16 14
GP Węgier 2007 Toyota TF107 12 9 7 - 8 10 12
GP Europy 2007 Toyota TF107 11 6 13 - 8 13 10
GP W.Brytanii 2007 Toyota TF107 11 5 17 - 10 - 18
GP Francji 2007 Toyota TF107 10 14 9 - 8 - -
GP USA 2007 Toyota TF107 11 17 11 - 8 6 10
GP Kanady 2007 Toyota TF107 12 18 14 - 10 - 17
GP Monaco 2007 Toyota TF107 19 4 22 - 13 15 18
GP Hiszpanii 2007 Toyota TF107 7 18 12 - 6 - 19
GP Bahrajnu 2007 Toyota TF107 5 10 14 - 9 7 7
GP Malezji 2007 Toyota TF107 7 16 20 - 8 7 10
GP Australii 2007 Toyota TF107 22 12 14 - 8 9 13
2006
GP Brazylii 2006 Toyota TF106B 7 4 20 - 3 - 18
GP Japonii 2006 Toyota TF106B 25 9 20 - 4 6 9
GP Chin 2006 Toyota TF106B 20 18 17 - 18 - 21
GP Włoch 2006 Toyota TF106B 16 12 14 - 11 7 11
GP Turcji 2006 Toyota TF106B 21 15 11 - 13 9 13
GP Węgier 2006 Toyota TF106B 9 7 19 - 9 12 6
GP Niemiec 2006 Toyota TF106B 21 12 22 - 13 7 5
GP Francji 2006 Toyota TF106B 12 11 3 - 4 - 8
GP USA 2006 Toyota TF106B 17 23 14 - 20 4 5
GP Kanady 2006 Toyota TF106B 17 19 17 - 4 6 8
GP W.Brytanii 2006 Toyota TF106B 4 5 16 - 22 11 7
GP Monaco 2006 Toyota TF106B 15 11 19 - 6 17 8
GP Hiszpanii 2006 Toyota TF106 13 11 18 - 7 10 13
GP Europy 2006 Toyota TF106 19 28 18 - 7 9 10
GP San Marino 2006 Toyota TF106 5 7 17 - 9 - 19
GP Australii 2006 Toyota TF106 21 16 9 - 10 - -
GP Malezji 2006 Toyota TF106 12 11 10 - 13 9 11
GP Bahrajnu 2006 Toyota TF106 21 24 7 - 14 16 18
2005
GP Chin 2005 Toyota TF105B 19 19 14 11 12 15 14
GP Japonii 2005 Toyota TF105B 19 7 14 8 19 - 19
GP Brazylii 2005 Toyota TF105 15 9 8 13 8 13 7
GP Belgii 2005 Toyota TF105 7 - 11 3 4 - 11
GP Włoch 2005 Toyota TF105 24 8 12 5 5 5 5
GP Turcji 2005 Toyota TF105 13 9 13 12 5 6 7
GP Węgier 2005 Toyota TF105 11 4 6 14 3 4 4
GP Niemiec 2005 Toyota TF105 12 9 8 10 9 14 11
GP W.Brytanii 2005 Toyota TF105 24 6 14 3 5 9 8
GP Francji 2005 Toyota TF105 24 8 10 10 2 5 8
GP USA 2005 Toyota TF105 13 10 - 7 1 - -
GP Kanady 2005 Toyota TF105 12 11 12 13 9 - 11
GP Europy 2005 Toyota TF105 11 11 12 5 4 8 9
GP Monaco 2005 Toyota TF105 13 13 11 4 5 10 5
GP Hiszpanii 2005 Toyota TF105 21 5 14 7 5 3 8
GP San Marino 2005 Toyota TF105 24 13 17 13 5 5 11
GP Bahrajnu 2005 Toyota TF105 23 6 4 4 3 2 4
GP Malezji 2005 Toyota TF105 24 11 5 1 2 2 3
GP Australii 2005 Toyota TF105 8 14 9 13 2 9 14
2004
GP Brazylii 2004 Toyota TF104B 7 16 11 15 10 12 11
GP Japonii 2004 Toyota TF104B 14 14 15 15 6 11 14
GP Włoch 2004 Renault R24 7 11 12 10 9 10 7
GP Belgii 2004 Renault R24 17 16 - 8 1 9 5
GP Węgier 2004 Renault R24 9 17 6 5 10 - 6
GP Niemiec 2004 Renault R24 15 14 10 8 7 11 6
GP W.Brytanii 2004 Renault R24 15 8 6 4 5 - 11
GP Francji 2004 Renault R24 18 2 3 9 5 4 9
GP USA 2004 Renault R24 13 12 6 9 20 4 6
GP Kanady 2004 Renault R24 5 11 5 1 3 - 20
GP Europy 2004 Renault R24 15 5 7 13 3 4 6
GP Monaco 2004 Renault R24 8 4 5 2 1 1 2
GP Hiszpanii 2004 Renault R24 14 8 2 4 4 3 6
GP San Marino 2004 Renault R24 7 5 10 8 9 5 4
GP Bahrajnu 2004 Renault R24 12 18 10 6 7 4 8
GP Malezji 2004 Renault R24 13 6 6 4 8 5 4
GP Australii 2004 Renault R24 3 3 9 7 9 7 9
2003
GP Japonii 2003 Renault R23B - - - - 20 5 8
GP USA 2003 Renault R23B - - - - 10 4 7
GP Włoch 2003 Renault R23B - - - - 6 - 20
GP Węgier 2003 Renault R23B - - - - 6 7 10
GP Niemiec 2003 Renault R23B - - - - 4 3 2
GP W.Brytanii 2003 Renault R23B - - - - 2 6 3
GP Francji 2003 Renault R23 - - - - 6 - 6
GP Europy 2003 Renault R23 - - - - 6 - 8
GP Kanady 2003 Renault R23 - - - - 8 - 17
GP Monaco 2003 Renault R23 - - - - 4 6 8
GP Austrii 2003 Renault R23 - - - - 6 8 11
GP Hiszpanii 2003 Renault R23 - - - - 4 - 18
GP San Marino 2003 Renault R23 - - - - 16 13 17
GP Brazylii 2003 Renault R23 - - - - 5 8 11
GP Malezji 2003 Renault R23 - - - - 2 5 5
GP Australii 2003 Renault R23 - - - - 12 5 8
2002
GP Japonii 2002 Renault R202 - - - - 11 - 8
GP USA 2002 Renault R202 - - - - 8 5 9
GP Włoch 2002 Renault R202 - - - - 11 4 8
GP Belgii 2002 Renault R202 - - - - 7 - 9
GP Węgier 2002 Renault R202 - - - - 6 8 10
GP Niemiec 2002 Renault R202 - - - - 8 - 9
GP Francji 2002 Renault R202 - - - - 8 - 8
GP W.Brytanii 2002 Renault R202 - - - - 7 - 15
GP Europy 2002 Renault R202 - - - - 7 8 7
GP Kanady 2002 Renault R202 - - - - 10 6 9
GP Monaco 2002 Renault R202 - - - - 7 4 12
GP Austrii 2002 Renault R202 - - - - 16 - 16
GP Hiszpanii 2002 Renault R202 - - - - 9 10 4
GP San Marino 2002 Renault R202 - - - - 8 9 12
GP Brazylii 2002 Renault R202 - - - - 6 - 8
GP Malezji 2002 Renault R202 - - - - 12 - 22
GP Australii 2002 Renault R202 - - - - 7 - 10
2001
GP Japonii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 8 8 12
GP USA 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 8 4 9
GP Włoch 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 - 22
GP Belgii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 16 - 7
GP Węgier 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 - 10
GP Niemiec 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 10 - 9
GP W.Brytanii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 4 - 20
GP Francji 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 5 8
GP Europy 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 7 - 9
GP Kanady 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 4 11 8
GP Monaco 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 8 - 15
GP Austrii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 - 22
GP Hiszpanii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 6 4 12
GP San Marino 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 5 9
GP Brazylii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 7 5 10
GP Malezji 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 5 8 9
GP Australii 2001 Jordan-Honda EJ11 - - - - 7 - 10
2000
GP Malezji 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 9 12 13
GP Japonii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 15 13 8
GP USA 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 5 - 22
GP Włoch 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 6 - 19
GP Belgii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 2 - 22
GP Węgier 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 12 7 11
GP Niemiec 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 6 9 5
GP Austrii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 5 - 21
GP Francji 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 9 6 9
GP Kanady 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 7 6 6
GP Monaco 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 2 - 12
GP Europy 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 6 - 21
GP Hiszpanii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 7 12 8
GP W.Brytanii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 11 6 9
GP San Marino 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 8 15 9
GP Brazylii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 12 4 6
GP Australii 2000 Jordan-Mugen Honda EJ10 - - - - 6 - 8
1999
GP Japonii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 7 - 15
GP Malezji 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 18 - 22
GP Europy 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 10 2 14
GP Włoch 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 12 - 14
GP Belgii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 12 12 11
GP Węgier 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 13 8 12
GP Niemiec 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 9 - 15
GP Austrii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 13 7 16
GP W.Brytanii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 14 9 16
GP Francji 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 8 7 10
GP Kanady 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 9 - 21
GP Hiszpanii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 9 6 7
GP Monaco 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 7 7 14
GP San Marino 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 14 - 22
GP Brazylii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 13 - 15
GP Australii 1999 Prost-Peugeot AP02 - - - - 12 - 12
1998
GP Japonii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 14 12 13
GP Luksemburga 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 14 - 22
GP Włoch 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 10 13 5
GP Belgii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 13 6 11
GP Węgier 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 16 - 16
GP Niemiec 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 14 12 15
GP Austrii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 16 10 15
GP W.Brytanii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 15 - 21
GP Francji 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 12 - 13
GP Kanady 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 14 - 21
GP Monaco 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 10 - 16
GP Hiszpanii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 16 9 10
GP San Marino 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 16 - 15
GP Argentyny 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 16 11 14
GP Brazylii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 12 - 14
GP Australii 1998 Prost-Peugeot AP01 - - - - 15 - 10
1997
GP Austrii 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 3 - 8
GP Włoch 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 16 10 13
GP Belgii 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 14 15 9
GP Węgier 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 12 7 16
GP Niemiec 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 11 4 7
GP W.Brytanii 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 13 8 12
GP Francji 1997 Prost-Mugen Honda JS45 - - - - 6 10 11
GP Kanady 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 20 - 17
GP Hiszpanii 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 18 15 17
GP Monaco 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 18 - 18
GP San Marino 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 20 - 22
GP Argentyny 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 18 9 16
GP Brazylii 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 17 12 17
GP Australii 1997 Minardi-Hart M197 - - - - 17 9 16
Przejście do kierowca