Hans Joachim Stuck - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1979
GP USA 1979 ATS-Ford D3 - - - - 14 5 0
GP Kanady 1979 ATS-Ford D3 - - - - 12 - 0
GP Włoch 1979 ATS-Ford D3 - - - - 15 11 0
GP Holandii 1979 ATS-Ford D3 - - - - 15 - 0
GP Austrii 1979 ATS-Ford D3 - - - - 18 - 0
GP Niemiec 1979 ATS-Ford D2 - - - - 23 - 0
GP W.Brytanii 1979 ATS-Ford D2 - - - - 25 - 0
GP Francji 1979 ATS-Ford D2 - - - - 23 - 0
GP Monaco 1979 ATS-Ford D2 - - - - 12 - 0
GP Belgii 1979 ATS-Ford D2 - - - - 20 8 0
GP Hiszpanii 1979 ATS-Ford D2 - - - - 21 14 0
GP USA West 1979 ATS-Ford D2 - - - - 23 - 0
GP Afryki Pd 1979 ATS-Ford D2 - - - - 24 - 0
GP Brazylii 1979 ATS-Ford D2 - - - - 24 - 0
GP Argentyny 1979 ATS-Ford D2 - - - - 25 - 0
1978
GP Kanady 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 8 - 0
GP USA 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 14 - 0
GP Włoch 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 17 - 0
GP Holandii 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 18 - 0
GP Austrii 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 23 - 0
GP Niemiec 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 24 - 0
GP W.Brytanii 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 18 5 0
GP Francji 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 20 11 0
GP Szwecji 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 20 11 0
GP Hiszpanii 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 24 - 0
GP Belgii 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 20 - 0
GP Monaco 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 17 - 0
GP USA West 1978 Shadow-Ford DN9 - - - - 23 - 0
GP Afryki Pd 1978 Shadow-Ford DN8 - - - - 30 - 0
GP Brazylii 1978 Shadow-Ford DN8 - - - - 9 - 0
GP Argentyny 1978 Shadow-Ford DN8 - - - - 18 17 0
1977
GP Japonii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 4 7 0
GP Kanady 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 13 - 0
GP USA 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 2 - 0
GP Włoch 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 11 - 0
GP Holandii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 19 7 0
GP Austrii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 4 3 0
GP Niemiec 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 5 3 0
GP W.Brytanii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 7 5 0
GP Francji 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 13 - 0
GP Szwecji 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 5 10 0
GP Belgii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 18 6 0
GP Monaco 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 5 - 0
GP Hiszpanii 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 13 6 0
GP USA West 1977 Brabham-Alfa Romeo BT45B - - - - 17 - 0
GP Afryki Pd 1977 March-Ford 761B - - - - 18 - 0
1976
GP Japonii 1976 March-Ford 761 - - - - 18 - 0
GP USA 1976 March-Ford 761 - - - - 6 5 0
GP Kanady 1976 March-Ford 761 - - - - 8 - 0
GP Włoch 1976 March-Ford 761 - - - - 6 - 0
GP Holandii 1976 March-Ford 761 - - - - 18 - 0
GP Austrii 1976 March-Ford 761 - - - - 11 - 0
GP Niemiec 1976 March-Ford 761 - - - - 4 - 0
GP W.Brytanii 1976 March-Ford 761 - - - - 17 - 0
GP Francji 1976 March-Ford 761 - - - - 17 7 0
GP Szwecji 1976 March-Ford 761 - - - - 20 - 0
GP Monaco 1976 March-Ford 761 - - - - 6 4 0
GP Belgii 1976 March-Ford 761 - - - - 15 - 0
GP Hiszpanii 1976 March-Ford 761 - - - - 17 - 0
GP USA West 1976 March-Ford 761 - - - - 18 - 0
GP Afryki Pd 1976 March-Ford 761 - - - - 17 12 0
GP Brazylii 1976 March-Ford 761 - - - - 14 4 0
1975
GP USA 1975 March-Ford 751 - - - - 13 8 0
GP Włoch 1975 March-Ford 751 - - - - 16 - 0
GP Austrii 1975 March-Ford 751 - - - - 4 - 0
GP Niemiec 1975 March-Ford 751 - - - - 7 - 0
GP W.Brytanii 1975 March-Ford 751 - - - - 14 - 0
1974
GP USA 1974 March-Ford 741 - - - - 28 - 0
GP Kanady 1974 March-Ford 741 - - - - 23 - 0
GP Włoch 1974 March-Ford 741 - - - - 18 - 0
GP Austrii 1974 March-Ford 741 - - - - 15 11 0
GP Niemiec 1974 March-Ford 741 - - - - 19 7 0
GP W.Brytanii 1974 March-Ford 741 - - - - 9 - 0
GP Francji 1974 March-Ford 741 - - - - 27 - 0
GP Holandii 1974 March-Ford 741 - - - - 22 - 0
GP Monaco 1974 March-Ford 741 - - - - 9 - 0
GP Belgii 1974 March-Ford 741 - - - - 10 - 0
GP Hiszpanii 1974 March-Ford 741 - - - - 14 4 0
GP Afryki Pd 1974 March-Ford 741 - - - - 7 5 0
GP Brazylii 1974 March-Ford 741 - - - - 13 - 0
GP Argentyny 1974 March-Ford 741 - - - - 23 - 0
Przejście do kierowca