FAQ
W jaki sposób przyznawany jest tytuł mistrza?
Przyznawane są dwa tytuły: "kierowców" i "konstruktorów". Kierowcom tytuł przyznaje się od roku 1950, a konstruktorom od 1958. Konstruktorzy sumują punkty uzyskane w każdym wyścigu przez każdy jego samochód (nie mogą zgłaszać więcej niż dwóch samochodów). W ten sam sposób kierowcy sumują całkowitą liczbę punktów uzyskaną podczas każdych zawodów (przez jakiś czas kierowcy mogli odrzucać swoje najgorsze rezultaty). W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej kierowców, o tytule decyduje liczba zdobytych pierwszych miejsc, a w przypadku równej liczby pierwszych miejsc, decyduje liczba drugich miejsc. W ostateczności, gdyby i to nie przyniosło rezultatu wtedy FIA zadecyduje według swego uznania kto tym mistrzem zostanie.
Przejście do FAQ