FAQ
Jak jest przeprowadzane badanie paliwa?
Na początku sezonu każdy zespół biorący udział w mistrzostwach musi dostarczyć 10-litrową próbkę benzyny, którą chcą stosować. Każda próbka jest analizowana w specjalistycznym laboratorium nie tylko pod kątem zgodności z regulaminem technicznym, ale także czy jest to rzeczywiście paliwo ogólnodostępne (patrz pytanie 38.). Jeżeli próbka zostaje zatwierdzona, FIA pobiera tzw. "odcisk palca" paliwa. Podczas zawodów delegaci techniczni FIA przeprowadzają wyrywkowe kontrole, pobierając próbki benzyny z samochodów podczas treningów lub po wyścigu. Przy zastosowaniu chromatografii oraz urządzenia do mierzenia gęstości paliwa próbki są natychmiast analizowane i na miejscu widoczne jest, czy "odciski palca" paliwa są identyczne z odciskami wcześniej zaaprobowanymi przez FIA. Zespół może zmieniać benzynę, którą używa, kilka razy podczas sezonu, ale za każdym razem musi wysłać próbkę do FIA i otrzymać zgodę.
Przejście do FAQ