FAQ
Czy w Formule 1 używa się specjalnego rodzaju paliwa?
Nie. Stosuje się bezołowiowe ("zielone") paliwo, podobne to tego dostępnego na stacjach benzynowych. Jest ono już teraz zgodne ze standardami Unii Europejskiej, które weszły w życie w 2005 roku. Niegdyś paliwo używane w Formule 1 zawierało mieszankę węglowodorów i było bardzo specjalistycznym paliwem o małym podobieństwie do benzyny ogólnodostępnej. FIA wprowadziła przepisy, które, z pomocą przedsiębiorstw paliwowych, mają ukierunkować rozwój paliw tak, aby móc czerpać korzyści ze sportów motorowych oraz znacząco zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Paliwo używane w Formule 1 generalnie nie jest jeszcze dostępne na stacjach benzynowych, jednak przedsiębiorstwa paliwowe już teraz stosują paliwa, które mogą zostać udostępnione i zapewne będą w przyszłości.�
Przejście do FAQ