FAQ
Czy kierowcy mog± zmieniać samochody podczas trwania zawodów?
Podczas sesji treningowej każdy dwu-samochodowy zespół może używać maksymalnie dwóch samochodów podczas każdego dnia treningowego i maksymalnie trzech samochodów podczas sesji kwalifikacyjnej, bior±c pod uwagę, że wszystkie samochody musz± zostać sprawdzone przez komisarzy i musz± być tego samego producenta (podwozie i silnik).
Przej¶cie do FAQ